Krikščioniškų išteklių mediateka

Tai krikščioniškų išteklių mediateka su nuorodomis į krikščioniškus filmus, giesmes, homilijas, audioknygas, stebuklų aprašymus, tikybos ir lytiškumo ugdymo išteklius.

Šias interneto svetaines parengė Kauno arkivyskupijos katechetikos centro bei VŠĮ Caritas leidyklos “Artuma” Medijų evangelizacijos projekto komanda.

„Bažnyčia privalo naudotis visomis „kompiuterinio amžiaus” galimybėmis, kad tarnautų kiekvieno asmens žmogiškajam bei transcendentiniam pašaukimui ir taip pašlovintų Tėvą, iš kurio kyla visa, kas gera.”
šv. Jonas Paulius II

Filmai

Krikščioniški filmai ir laidos

Muzika

Lietuvių ir užsienio atlikėjų krikščioniška muzika

Patirtis

Gerosios patirties medžiaga tikybos mokytojams ir katechetams

homilijos

Komentarai, iliustracijos, katekizmo nuorodos sekmadienių homilijoms

Skaityklė

Krikščioniškų audioknygų skaityklė ir grotuvas

Stebuklai

Carlo Acutis Eucharistijos stebuklų paroda

Meilė

Lytiškumo ugdymo kursas, paruoštas mokytojos Agnės Milieškienės

Projektas

Apie medijų evangelizacijos projektą

Parama

Mūsų veikla išlaikoma iš krikščioniškų fondų ir aukotojų lėšų. Jūsų parama mums yra rodiklis, kiek mūsų projektas Jums reikalingas. Jeigu norite, kad tęstume savo veiklą, galite mus paremti: